Thu2.20 Fri2.21 Sat2.22 Sun2.23 Mon2.24 Tue2.25 Wed2.26
Bodymass Build W Bodymass Gym - Arlington Kris 5:30 PM 60 min
 
Bodymass Build W Bodymass Gym - Arlington Kris 6:30 AM 60 min
Bodymass Build Bodymass Gym - DC Kris 12:00 PM 60 min
 
   
Bodymass Build W Bodymass Gym - Arlington Kris 7:30 AM 60 min
Bodymass Build W Bodymass Gym - Arlington Kris 12:00 PM 60 min
 
Bodymass Build W Bodymass Gym - Arlington Kris 5:30 PM 60 min
 
Bodymass Burn Bodymass Gym - DC Kris 6:30 AM 30 min
Bodymass Blast Bodymass Gym - DC Kris 6:00 PM 60 min