Sat12.14 Sun12.15 Mon12.16 Tue12.17 Wed12.18 Thu12.19 Fri12.20
Bodymass Blast Sam Pfister 10:00 AM 60 min
 
 
Bodymass Build Nick 6:00 AM 60 min
Bodymass Build Sam Pfister 6:30 AM 60 min
Bodymass Build Nick 7:00 AM 60 min
Bodymass Build Sam Pfister 6:30 PM 60 min
 
Bodymass Build Virginia 6:00 AM 60 min
Bodymass Build Sam Pfister 6:30 AM 60 min
Bodymass Build Virginia 7:00 AM 60 min
Bodymass Build Hannah Richardson 6:30 PM 60 min
 
Bodymass Burn Kris 6:30 AM 30 min
Bodymass Blast Kris 6:00 PM 60 min
 
Bodymass Build Sam Pfister 6:00 AM 60 min
Bodymass Build Sam Pfister 7:00 AM 60 min
Bodymass Build Sam Pfister 6:30 PM 60 min
 
Bodymass Build Sam Pfister 6:00 AM 60 min
Bodymass Build Sam Pfister 7:00 AM 60 min
Bodymass Build Sam Pfister 6:30 PM 60 min